OSEPA  
EN EL ES DE IT NL RO SE CZ
Kontakt Sitemap Newsletter
OSEPA Open Source Policy Statement

OSEPAs andra konferens

Open Source, Användning och effekter i offentliga förvaltningar

Konferensen anordnas av Vysocina och äger rum den 28-29 mars 2012 i staden Jihlava, Tjeckien. .
Syftet med OSEPA konferensen kan delas in i följande mål:

FOSS i offentliga förvaltningar inom EU
Under detta tema kommer resultaten av OSEPAs arbeta att presenteras; undersökningar, goda lösningar och fallstudier som identifierats.

FOSS juridiska och ekonomiska aspekter i EU-sammanhang
Licensavtal för programvara, totala kostnader vid bedömning av FOSS migration eller avtalade projekt, juridiska och ekonomiska aspekter av programvara med öppen källkod.

FOSS för pålitliga och innovativa offentliga tjänster
Detta tema omfattar behovet av att skapa ny programvarumiljö. I och med att nya modeller med mjukvara och framväxande teknik (t.ex. cloud computing) utbreder sig innebär det att det uppstår nya utmaningar och möjligheter för offentliga organisationer.

För registrering och mer information om konferensen http://osepa.kr-vysocina.cz/

OSEPAs andra konferens

vysocina