OSEPA  
EN EL ES DE IT NL RO SE CZ
Kontakt Sitemap Newsletter
OSEPA Open Source Policy Statement

Cypern 8-11 mars, 2011

OSEPA projektet har genomfört det 3dje styrgruppsmötet den 8 mars i Nicosia, Cypern. Mötet följdes upp med workshop 9-10 mars där ämnet denna gång var "Hur kan offentliga organisationer påverkas att använda FOSS lösningar?" Den 10-11 mars deltog vissa partners även på den SiteVisit som anordnats av Strovolos. Mer information finns i en kort rapport - Rapport från Osepa evenemang på Cypern Rapport fran OSEPA evenemang pa Cypern.pdf